cs en de

Sedláci a živnostníci kritizují změnu podnikatelského prostředí v ČR

ASZ a SPŽ Silné znepokojení nad neustálým zhoršováním podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele a živnostníky vedlo na konci května zástupce dvou organizací, které se proti tomuto nešvaru snaží dlouhodobě bojovat – Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR SPŽ ČR), k uzavření memoranda o vzájemné spolupráci. Společný boj proti šikaně podnikatelů bude v budoucnu zahrnovat snahu o podporu malých a jednoduchých projektů v regionech, odstraňování protekcionismu a nerovných podmínek na tuzemském trhu, zbytečných administrativních bariér či zvýšení a prohloubení medializace nešvarů s požadavky na vyvození konkrétní osobní odpovědnosti. 

 „Rozhodně nechceme a nebudeme nečinně přihlížet tomu, že i přes nejrůznější proklamace politických stran narůstá nesmyslná byrokratická zátěž, mnohdy účelově vytvářená státní správou, která ztěžuje přístup malých a drobných podnikatelů nejen ke státním zakázkám, ale i k dotačním titulům a v neposlední řadě i do tržního prostředí,“ řekl v průběhu společného jednání předseda představenstva SPŽ ČR Bedřich Danda a dodal: „Nelze opomíjet zvyšující se aroganci úředníků státní správy, kdy jakákoliv absence osobní odpovědnosti za vykonanou práci posiluje nejen korupční, ale i účelné pracovní prostředí tam, kde by měly být stanovovány smysluplné normy pro chod hospodářství a podnikání. Narůstá podíl rozhodnutí, která vyhovují či přímo nahrávají vybraným skupinám zájmových firem či osob a tím dochází k oligarchizaci a prohlubování korupčního prostředí.“ 
 
„Naším dlouhodobým úsilím je dosažení masivnější podpory rozvoje malého a středního podnikání na venkově. A to tak, aby maximum finančních prostředků bylo plošně rozprostřeno v jednotlivých regionech, násobilo svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů, přineslo nová pracovní místa a pozitivně ovlivnilo venkov jako takový,“ vysvětlil předseda ASZ ČR Josef Stehlík priority této organizace. 
 
 
Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací, která již více než 17 let hájí zájmy soukromých zemědělců v České republice. Staví na rodinném hospodaření, vychází ze selských tradic a odpovědného přístupu k půdě, prosazuje svobodné podnikání, bojuje proti zbytečné byrokracii, podporuje multifunkční zemědělství a pomáhá vytvářet živý a ekonomicky nezávislý venkov.  
 
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR bylo založeno v prosinci roku 1989 a aktuálně sdružuje zájmy více než 380 tisíc malých a středních podnikatelů a živnostníků, začleněných v mnoha společenstvech a ceších. Jeho hlavním úsilím je vytváření legislativního, materiálního a mediálního prostředí, které umožní tomuto ekonomicky velmi významnému uskupení odpovídající rozvoj a postavení. 
 
Tématu boje proti šikaně podnikatelů se bude věnovat i společná tisková konference ASZ ČR a SPŽ ČR, která se uskuteční 30. června v 11.00 hodin v prostorách Hlavní kanceláře Asociace soukromého zemědělství ČR.      
 
 
 
Zdroj: www.asz.cz
 


Další články