cs en de

Konsolidace zemědělských registrů se posunula do závěrečné fáze

 1.4.2014
 
Ministerstvo zemědělství je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.
 
Vzhledem k legislativním změnám, které v průběhu projektu přinesly řadu dílčích změn, zažádalo Ministerstvo zemědělství MVČR o prodloužení projektu. V rámci úprav zákonů se jednalo o dopad na tyto bloky:
 
  • LPIS vycházející ze Zákona o kontrole
  • LPIS vycházející ze Slučovacího zákona
  • Požadavek na změnu (PZ) SOT Víno 
     
Po souhlasu řídícího orgánu byly změny zapracovány a projekt se posunul do dalších fází. Nyní se nachází v závěrečné etapě, která končí 30. června 2014. Předmětem této etapy jsou zejména práce na napojení LPIS na RÚIAN, dokončení upgrade základních modulů LPIS a začlenění registru krmiv ÚKZÚZ do jednotného prostředí IS MZe, včetně testovacího provozu a závěrečného předání díla dodavatelem.
 
Nezbytnou součástí je pokračující publicita a administrace celého projektu, která probíhá součinně téměř od samotného počátku, v současné době především díky maximálnímu nasazení zaměstnanců MZe. I když velká část úkolů, plynoucích ze závazků MZe, byla již splněna, pokračují každodenní rutinní práce, které bezproblémový chod administrativy projektu musí zabezpečit.Zdroj: eagri.cz
 


Další články